Trots

by Erik Schrama

11 08, 2015 | Posted in Ritueel begeleiding bij afscheid | 0 comments

Ik ben uitvaartverzorger en ook ritueel begeleider bij afscheid, en ervaar dat als een goede combinatie van logistiek-facilitair en spiritueel werken, waar nabestaanden én ik zelf veel toegevoegde waarde ervaren.

Ik wil u deelgenoot maken van een mooie werkervaring:

Een vriend had gevraagd of ik met zijn familie wilde kennismaken wegens de naderende dood van zijn/hun vader. Het gesprek verliep positief, er was een klik. Ik kon dus al vroeg uitleggen wat ritueel begeleiden bij afscheid behelst.

Op 1 oktober 2015, ’s avonds laat, overleed vader/opa Koos: ik mocht als uitvaartverzorger én als ritueel begeleider de familie bijstaan.

De uitvaart duurde de hele dag: start in Zoetermeer, vervoer naar Nieuwerkerk aan den IJssel, R.k. viering, condoleance en aansluitend in besloten kring afscheid in het crematorium.

Tot nu toe heb ik ritueel begeleidingen gedaan waarbij de familie zich volledig op mij verliet: zowel het In Memoriam, de overpeinzing en het aandragen van de rituelen werd aan mij overgelaten.

Zo niet ditmaal: bij de familie van vader/opa Koos raakte ik – naar mijn mening – het wezen van ritueel begeleiding: het adviseren, coachen en assisteren van de nabestaanden bij de vormgeving van het afscheid.

Er is die dag een groot aantal rituelen uitgevoerd:

 • afscheid op bed;
 • kistleggen;
 • sluiten van de kist en aandraaien van de schroeven;
 • uitgeleide uit het zorgcentrum, waarbij de locatiemanager Koos kort memoreerde;
 • door de familie naar de rouwauto dragen van kist en bloemen;
 • bevestigen van rouwlinten aan de eigen auto’s van de familie, die vervolgens de rouwauto begeleidden naar de kerk;
 • inrijden van opa door de kleindochters bij het begin van de viering;
 • eigen kerkboekjes, voorbereid door een dochter en door mij geredigeerd/afgedrukt;
 • voorlezen van een In Memoriam in de kerk; (ik heb de familie bevraagd naar hun herinneringen, zodat zij haar gedachten kon ordenen en een afgerond verhaal schrijven);
 • uitdelen van gedachtenisprentjes: de familie had een mooie tekst geschreven. Ik heb ook die kaartjes afgedrukt);
 • op de schouders uit de kerk dragen door de kleinzoons, voorafgegaan door de overige familie met de bloemen;
 • uitzwaaien van de rouwauto. Eén auto met alléén de vijf kinderen begeleidde de rouwauto naar het crematorium, de overige aanwezigen liepen naar het tegenover de kerk gelegen restaurant voor condoleance. De kinderen hebben vader begeleid tot het hek van het crematorium en reden toen terug naar het restaurant;
 • condoleren: naast belegde ambassadebroodjes werden ook met broodjes kroket geserveerd (favoriete snack van Koos);
 • na de condoleance ging de familie naar het crematorium, waar 23 stoelen rondom de kist stonden.
  • Onder de eerste muziek nam men plaats;
  • Na een kort welkom speechten 4 kleinkinderen, waarna ieder kleinkind afzonderlijk een (zelfgekozen) kleinood op de kist kon leggen, vertellen wat en waarom zij/hij dit aan opa meegaf, en wat zij/hij van opa meenam in haar/zijn leven;
  • Na muziek het zelfde ritueel voor de kinderen;
  • Vervolgens legde men de linkerhand (de ‘harthand’) op de kist en de rechterhand op de schouder van hun buur, symbool voor de ‘familieketting’ die bij leven had bestaan. Toen liet iedereen de kist (vader/opa) los, ging hand in hand staan, zodoende de ‘familieketting’ opnieuw formerend, iedereen opnieuw onderling verbindend.
  • Onder muziek werd de familieketting ontbonden en de plechtigheid ten einde.
 • de afsluiting was in besloten kring in het restaurant.

Ik ben om 8.15 uur van huis gegaan en was rond 18.30 uur pas terug, uitgeteld maar voldaan door alle positieve reacties, zowel van de familie als van overige bezoekers. Ik lag vroeg in bed…!

De dag heeft op mij grote indruk gemaakt: ik heb uitgebreid de tijd gekregen om met de familie overleg te plegen, ideeën uit te werken en hen te coachen.

Ik heb een gevoel van erkenning en waardering mogen ontvangen voor het verrichte werk.

Ik ben er van overtuigd dat ik hiermee de ritueel begeleiding positief over het voetlicht heb gebracht!

Delen met je netwerk? Klik hier:Share on FacebookEmail this to someonePrint this pageTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Leave a Comment



Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>